Обадете ни се: +359 899 937 129 | +359 890 291 111|info@ihsofia.com
Нива и методология 2017-07-17T00:33:30+00:00

Всички нива, сертификати и изпити

Нива и методология

Ние използваме най-модерната методология в чуждоезиковото обучение, различни комуникативни и лексикални подходи, които биват адаптирани към нуждите и целите на обучението. Акцентираме върху по-естественото звучене на съответния език (английски, немски,  италиански, френски и др.), създавайки изцяло чуждоезична среда.

В изпитната подготовка (IELTS, CAE, FCE, CPE, GMAT, TOEFL и други) съчетаваме езикови елементи със стратегии, което гарантира постигането на високи резултати. Всички наши курсове са разработени спрямо Общоевропейската езикова рамка, а в обучението на децата са вплетени английската и българската учебни системи.

level name Can-do description IELTS  Cambridge TOEFL
A0 Breakthrough/Beginner
 • Развиват се говорни и писмени умения
 • Способност за комуникация и увереност
 • Учебни навици
A1 Breakthrough/Elementary
 • Разбирате и използвате познати думи, изрази и несложни фрази, използвани в ежедневното общуване
 • Можете да представите себе си и друг човек, да задавате и да отговаряте на въпроси, свързани с даване на допълнителни детайли
 • Взаимодействате на основно ниво, ако събеседникът ви говори бавно и отчетливо
YLE Starters
YLE Movers
0-15
A2 Waystage/Pre Intermediate
 • Разбирате изречения, често използвани изрази и фрази, свързани с различни, но познати теми
 • Общувате по общи и несложни теми. Справяте се в стандартни разговори
 • Можете да говорите за образованието и работата си и да описвате заобикалящата ви среда
 3 YLE Flyers
KET
16-30
B1 Threshold/Intermediate
 • Разбирате основни моменти в често водени разговори – работа, училище, свободно време и др.
 • Справяте се в повечето ситуации, когато сте на път Можете да общувате с човек, чийто майчин език е английски
 • Можете да напишете кратък свързан текст по позната тема
 • Описвате преживявания и събития, надежди, планове и амбиции, причини, очаквания и мнение
4
4.5
5
PET
BEC Preliminary
31-45
B2 Vantage/Upper-Intermediate
 • Разбирате основните изложения в по-сложни теми: действителни, абстрактни, технически и др.
 • Включвате се в разговори спонтанно и говорите гладко по познати теми. Давате подробни описания и точни обяснения
 • Можете да пишете правилно дълги текстове на различна тематика, с представяне на аргументи и гледна точка
5.5
6
6.5
FCE
BEC Vantage
46-93
C1 Effective Operational Proficiency/Advanced
 • Разбирате обширни изложения, дори и неясно структурирани
 • Изразявате гладко идеи, мнение, аргументирате се Правите подробни изказвания по сложни теми
 • Използвате свободно и ефективно езика за социални, академични и професионални цели
 • Изразявате идеите си в ясен и добре структуриран текст. Пишете компетентно по сложни теми
 7
7.5
8
CAE
BEC Higher
94-114
C2 Mastery/Proficiency
 • Разбирате всякакъв вид говорим език без затруднения
 • Обощавате информация от различни източници, структурирате ясни аргументи, гледни точки и ги представяте гладко
 • Можете да се включите във всеки разговор с лекота, точност на изказа, използвате различни нюанси на думите, дори в най-сложни ситуации
9 CPE  115-120