Кандидат-студентска подготовка

Кандидат-студентска подготовка

Индивидуалните курсове с чуждестранен преподавател могат да бъдат адаптирани изцяло към професионалните и академичните ви нужди, включително:

  • Развиване на умението за свободно изказване и представяне.
  • Оформяне на академични текстове и есета.
  • Работа по задания и документи за кандидатстване.
  • Подготовка за редица международно признати изпити като IELTS, TOEFL, GMAT, сертификатите на Кеймбридж (CAE, CPE) и други.

Нашите квалифицирани чуждестранни преподаватели могат да ви помогнат да се подготвите успешно за кандидатстване в университет или за работното място, към което се стремите, независимо дали то е в България или в чужбина. Чрез уменията и компетенциите си, те ще ви помогнат да постигнете резултатите, които желаете.

Ще ви дадат полезни съвети и насоки и в следните области:

  • Попълване и оформяне на CV за кандидатстване за работа или университет
  • Структуриране на мотивационно писмо
  • Умения за успешно преминаване на интервю
  • Постигане на гладкост на изказа, правилно произношение и интонация

Заедно ще работите по модерни учебни системи, материали и разнообразни дейности, които ще допринесат да постигнете увереност относно предстоящото начинание.

По време на първия урок вие и преподавателят заедно провеждате анализ на нуждите ви. След това преподавателят и академичният ни директор избират най-подходящите учебни материали за вас. Кажете ни в коя област искате да се фокусирате и ние ще разработим вашия курс.

В хода на обучението си с нас, получавате непрекъсната обратна връзка за напредъка си. А в края на курса, вашият преподавател ще ви предостави детайлна оценка на постигнатите резултати.

Цени

Международни стандарти

Като част от международна мрежа езикови училища International House World Organisation, ние поддържаме високи стандарти в езиковото обучение. Учителите биват оценявани ежемесечно и ежегодно преминават допълнителни курсове за продължаване на професионално си развитие.

Като част от нашето международно езиково семейство, вие можете да се възползвате от програмите за обучение в чужбина, както и от различните предложения за езикови курсове, изготвени персонално за вас от IHWO.

Клиентите за нас

Квалифицирани преподаватели с роден език! От това според мен по-важно няма!
Радмила Пенкова, 19 г.

Нашите учители за курса

These are great courses for young adults who need to be prepared for the ever changing language and skills requirements for the future. Covering essentials such as effective interview and presentation skills, gives huge confidence and gives them a great start for further studies and their first jobs.
Свържете се с нас!