Курсове по английски, немски и испански език за деца

Oт 2 Октомври. За деца от 3 – 17 години.
С опитни чуждестранни преподаватели.
Целогодишно – от октомври до май.

Нов сезон, нови приключения с IHS

Планирайте езиковото обучение на вашите деца още днес!

Английски език за деца 3 – 5 години

 • Децата изучават основите на езика от ниво букви и фрази до изречения.

 • Започват да разпознават основни фонетични звуци.

 • Набляга се на говоренето и фонетичното разпознаване на азбуката.

Английски език за деца 6 – 8 години

 • Насърчава се развитието на креативността, логиката и социалните умения.

 • Разширява се речниковия запас на учениците.

 • Набляга се на говоренето и фонетичното разпознаване на азбуката.

Английски език за деца 9 – 12 години

 • Рaзвиват се важни когнитивни умения:  креативност, социална интелигентност и адаптивно мислене.

 • Работи се предимно върху усвояването на правилно произношение и интонация.

 • Лексикалният запас се обогатява с идиоматични думи, фрази и синоними.

Английски език за деца 13 – 17 години

 • Фокусът е върху обучение, изпити и професионални умения, необходими в бъдещето.

 • Работи се в посока придобиване на автентично произношение, акцент и гладкост на изказа.

 • Усъвършенстване на комуникативните умения – провеждане на интервю и презентации.

Нашите специалисти знаят как да работят с децата ви

курсове по немски за деца и възрастни

Немски език за деца 4 – 17 години

 • Обучението е по съвременна учебна система, интерактивно и съобразено с възрастта на учениците.

 • Насърчава се развитието на креативността, логиката и социалните умения при децата.

 • Работи се предимно върху усвояването на правилното произношение и интонация.

Испански за деца 4 – 17 години

 • Работи се в посока придобиване на автентично произношение, акцент и гладкост на изказа.

 • Обучението е по съвременна учебна система, интерактивно и съобразено с възрастта на учениците.

 • Лексикалният запас се обогатява с идиоматични думи, фрази и синоними.

Английски език за деца
Немски език за деца