Трета транснационална среща на партньорите по проекта DRGC

Скъпи приятели и клиенти,

Имаме удоволствието да споделим актуална информация за третата транснационална партньорска среща за DRGC, която наскоро се проведе в Барселона. Тази редовна среща, експертно организирано от нашия партньор Molehill, бележи важен крайъгълен камък в нашите съвместни усилия за насърчаване на глобалното гражданство чрез новаторски образователни подходи. По време на срещата се включихме в задълбочени дискусии относно напредъка, който сме постигнали до момента, отразявайки постигнатите етапи и преодолените предизвикателства. Това включва оценка на различните инициативи и програми, които са били изпълнени в различни региони, както и положителното въздействие, което са имали за насърчаване на глобалната осведоменост и отговорност сред учителите и учениците.

Запознайте се по-подробно с работата ни по проекта тук:

И следете тази и страницата ни във фейсбук за всички новости и напредък в осъществяването на проекта. ☺️

Published On: December 6th, 2023|Categories: DRGC|