Английски/немско лятно училище за деца с английски език

Част от нашите преподаватели с техните ученици