B2 – Писане и говорене – Мога да напиша описателно есе за ефектите от изменението на климата.

Писането на описателни есета и разбирането на процеса на писане е от ключово значение за подобряване на езиковите умения и компетенции на нашите ученици. В този случай ще използваме B2 Writing DRGC Learning Outcome, за да изследваме въздействието на изменението на климата, чрез описателен процес на писане.

Прочетете пълната статия тук.

Published On: March 13th, 2023|Categories: DRGC|