Най-известният в световен мащаб език е английският. Предполага се, че където и да се отиде като държава, почти всеки вече владее английски. Голяма част от сферите на дейност също е свързана с този език. Поради тази причина, той се изисква и при много интервюта за работа. В училище също е доста предпочитан предмет от учениците.

За да се постигне добро владеене на езика, са необходими упражнения и добър учител.

Начинът на учене при всеки човек обаче, е различен. Скоростта на запаметяване на даден материал, възприемането му, както и разбирането му, зависят от подхода на даден човек и навиците му, изградени още от детство.

Преди да се явите на изпит следва да се подготвите детайлно по всички отделни секции, касаещи го.

 

Reading :

Важно качество, което трябва да се развие за тази секция от изпита, е да се разбере основната идея в даден текст, само прехвърляйки го с поглед.

На самият изпит, когато времето е кратко и минава неусетно, ако се чете усърдно дума по дума, накрая настъпват “бели петна” при отговарянето на въпросите за самия текст. Мозъкът започва да се опитва да припомня всеки детайл, което го затормозява, а това губи двойно време.

Упражнявайте си четенето с колкото се може повече материали по английски език извън уроците или курса. Това допринася за обогатяване на граматическите, правописните знания, както и привикването с езика.

Не е нужно да проверявате абсолютно всяка дума, която не разбирате в речника. Достатъчно е да схванете смисъла на текста, който четете първоначално. След като го прочетете веднъж, може вече да преминете към второто му четене, на което да обърнете внимание на повече детайли от преди.

Думите, които не сте разбрали, ги тълкувайте според смисъла, след което ги проверете и как се превеждат. Препоръчително е да носите със себе си речник по английски език и да си записвате новите думи, които не знаете. Забелязвайте винаги дали думата е съществително, глагол или прилагателно.

 

Writing:

Писането вярно, без правописни грешки, е наистина съществена част във всеки език. Още повече, че понякога може да се получат двусмислици. Затова упражненията по правопис и развиване на зрителната памет – как се изписва конкретна дума – е препоръчително да се увеличат преди самият изпит.

Можете да си пишете с приятели по чатове на английски, да публикувате коментари в блогове или социални мрежи на английски. Започнете с по-кратки и прости изречения, като в последствие ги усложнявайте.

Колкото повече упражнявате писането си, толкова повече ще поддържате вече научените неща за езика. Можете и да се върнете на написани от вас неща в миналото, когато сте започвали да учите английски и да откриете грешките, които сте правили тогава.

 

Speaking:

Говорете колкото можете повече и по-често на английски език. Това е най-добрият начин да научите езика. Чрез разговори, вие научавате нови неща и също така подобрявате знанията си. Ако се опитвате да станете по-добри като ниво знания и по-подготвени за вземането на изпита по английски, чрез четенето на материали, упражненията за писане и слушане на езика, то чрез говоренето на английски с други хора, вие ще се усъвършенствате много повече.

Не се опитвайте да превеждате на английски буквално нещата, защото това само ще попречи развитието на нивото ви. Просто се опитайте да мислите на английски. Добре би било, да се запишете как говорите, да проверите с каква скорост говорите, както и какво е произношението ви, тъй като по този начин след това ще забележите на какво трябва да наблегнете, за да се справите блестящо на изпита.

Повтаряйте и произнасяйте на глас ясно и високо, тъй като това е гаранция за успех за правилното говорене на английски език. Трябва да се престрашите да говорите, дори и с грешки. Тази практика спомага и за съкращаване на времето за учене, защото мозъкът запаметява доста по-бързо така наречения шум.

 

Listening:

На изпита по английски език, една от секциите е слушането на текст. Това умение трябва да се развива всеки ден. Също както говоренето на английски език, колкото се може повече, слушането на самия език е не по-малко необходимо. Полезно би било да гледате филми на английски език, телевизионни предавания, дори и новини.

Хубаво е да имате и някакъв запис на английски, който да си пускате периодично. След първото пускане, когато сте схванали основното значение на текста, можете да пуснете записа отново, за да навлезнете в по-голяма дълбочина.

Важното тук е отсяването на основните линии в текста. Ако човек се стреми да записва и запамети всичко, което слуша, понякога записвайки дадено нещо, се изпуска друго, а времето за отговор е кратко. На изпита няма да повтарят по няколко пъти казаното. Затова си поставете за цел да развиете умението да слушате правилно.

 

Още няколко полезни съвети за самоподготовка:

  1. Проучете добре как ще протече самият изпит:

 – Например по колко време ще бъде дадено на всеки етап от изпита -> Времето за Listening-a, Отделните части за Reading-a, Как ще протече Speaking-a;

Опитайте се да съберете информация от хора, явили се вече на този изпит;

Колкото повече информация съберете, толкова по-подготвени и уверени ще се чувствате в деня на изпита по английски.

  1. Няколко часа преди изпита си почивайте и не преговаряйте за него.
  2. Отидете по-рано за самият изпит, за да сте спокойни и да можете да си подготвите нещата.
  3. Прочетете внимателно условията и си направете бърз план по колко време бихте отделили за всяко нещо.
  4. Не отделяйте прекалено много време на дадена секция от изпита, тъй като ще изгубите ценно време за другите части.
  5. Доверявайте се винаги на интуицията си и не сменяйте повторно отговорите си.
  6. По-добрият вариант е да напишете нещо предполагайки го, отколкото да оставите празно място. Отговорът така или иначе ще е грешен, а има доза вероятност да спечелите точки от предположението си.

Всеки човек е различен и съответно има своите индивидуални начини на запаметяване, учене и разбиране. Има доста безплатни тестове в интернет мрежата, чрез които е възможно да определите сами нивото си на познания.

Без горепосочените упражнения, човек трудно би станал особено добър във владеенето на чужд език и съответно взимането на изпита за него.

Най-важното нещо е какъв специалист ви преподава и какви методи използва. Той може да бъде и така нареченият “native speaker“. Затова изберете правилният професионалист за обучение и помислете защо искате да се явите на изпита по английски език, с каква цел: да разбирате по-добре филмите, да бъдете по-добри в бизнеса си или пътувайки в дадена страна, да се справяте без проблем с комуникацията с хората. Целта би ви донесла по-добри резултати в процеса на учене на английски, а те от своя страна биха гарантирали успешното му взимане.