13-17 години – Тийнейджъри (нива А2, B1, B2, C1, C2)

Методология:

 • Фокусът е върху обучение, изпити и професионални умения, необходими в бъдещето.
 • Работи се в посока придобиване наавтентично произношение, акцент и гладкост на изказа.
 • Усъвършенстване на комуникативните умения – провеждане наинтервю, презентации и др.

Информация:

 • Езиково обучение през цялата учебна година: от октомври до май.
 • Опитни Британски и Американски преподаватели.
 • Изцяло английска среда с фокус върху произношението.

Учебни групи:

 • Компактни учебни групиот 5 до 12 човека.
 • Гарантирано индивидуално внимание към всяко дете.

Учебни часове:

 • Продължителност на курса – 120 учебни часа: от октомври до май.
 • Покриване на едно цяло езиково ниво според Общоприетата Европейска Рамка.

 

Програма – варианти:

 • Два пъти седмично от понеделник до петък.
 • Един път седмично в събота или неделя.

 

 • Интерактивно обучение, съвременна методология на преподаване на езика.
 • Достъп до ClassMaster – онлайн платформас информация за езиковото обучение.
 • Учениците получават учебник, тетрадка и международно признат сертификат.

 

Обратна връзка:

„На Виктория й харесва, че не изучават английския език само по учебник, но и по много други интерактивни начини.“

Родител на Виктория Латева, 12г.

 

„Този курс по английски език много ми допада. Мисля, че е абсолютно подходящ за моето дете.“

Родител на Стоян Гюров, 11г.