Уважаеми родители,

Благодарим ви, че попълнихте формата за обратна връзка на IH Sofia относно целогодишните езикови курсове за деца, които предлагаме.

Вашите коментари бяха изключително важни за нас и сега бързаме на свой ред да ви върнем обратна връзка:

 • Избиране на учебните материали в съответствие с възрастта на децата – Системите, които използваме са основно две: Super Minds за деца между 5 и 10 години, за нива от А0 до А2 и English in Mind за деца между 10 и 17 години, за нива от А1 до C1. Това разпределение на учебните системи важи за 90% от нашите курсисти.
 • По-добро осветление в стаите – Нашият екип по поддръжка на офисите дойде и подмени осветителните тела с такива, които осигуряват по-добра светлина. Учителите редовно следят за поддържането на чиста и приятна учебна среда и винаги ни информират при нередности. Разбира се, разчитаме и на обратна връзка от вас, в случай, че сме пропуснали някой аспект.
 • Да се отвори група за ниво А2 Pre-intermediate през седмицата – Такава група ще бъде заложена в новия график на детските ни курсове от септември месец.
 • Смяна на преподаватели в хода на учебната година – Фирмена политика е детските групи да имат един учител за цялата учебна година. Въпреки това, както при всяка организация, се налага заместване, когато член на екипа е болен или вземе решение да напусне школата.
 • По-малко деца в групите за нива А0 – Политиката на IHWO за цялата ни мрежа от училища е за групи до 15 деца. Ние сме определили като максимум за група 12 деца, тъй като в годините сме се убедили, че този брой курсисти е най-практичен. Ако имаме изрично желание от родители за по-малки групи, такива могат да се сформират и провеждат в ненатоварени за офисите дни.
 • Включване на повече песни и стихотворения – Tакива се съдържат в учебниците и учителите биват насърчавани да ги включват в часовете.
 • Да се открият нови офиси на школата в София – На 1 декември отворихме нов офис на ул.“Ген.Паренсов“ 39 и към момента търсим подходящи локации за откриване на офис в южната част на София. Можете да изпращате вашите препоръки на info@ihsofia.com  за част/квартал на София, където бихте желали IH Sofia да отвори офис.
 • Повече граматика и лексика по време на уроците – Различните езикови системи, умения и структури са еднакво застъпени по време на обучението. Разбира се, ние наблягаме доста и на умения като произношение, правилен изказ, оформяне на акцент и гладкост на изразяването. Граматиката често се представя в контекст и по по-различен начин отколкото, ако се обучават възрастни.
 • Да се дават повече домашни на децата – Наша политика е да се дават домашни след всеки урок. Заданията за домашна работа можете да проверявате през онлайн платформата ни Класмастър. Ако имате нужда от разяснения за ползването на системата, моля свържете се с нас.
 • Да се гледат повече видеа в час – На базата на обратна връзка от родители, която сме получавали в годините, решихме да не включваме гледането на видеа като основна част от обучението на децата. Учителите ни използват кратки видео клипове, когато естеството на урока го налага. Смятаме, че видеа и филми на чужд език са много полезни при развитието и оформянето на езика при децата, но препоръчваме те да се гледат като допълнение към основния учебен процес.
 • Организиране на повече партита – Провеждаме няколко партита по време на годината – Хелоуин & Коледно парти в края на учебната година.
 • Курсовете да се провеждат отново в СМГ – Тази година ръководството на СМГ реши да не участва в общинските търгове за чуждоезиково обучение, затова нашето решение беше да наемем помещение в близост до училището. Надяваме се, че през новата учебна година училището ще участва в търговете. Ще се радваме, ако получим вашата подкрепа и догодина.
 • Новият материал да се упражнява повече – Упражняването на всички аспекти на езика е основно при всеки учащ. При детските курсове учебниците и домашното позволяват това. Материалът се упражнява и при подготовката преди тестовете, а родителите също могат да помагат на децата си допълнително вкъщи.
 • Повече открити уроци за родителите, за да се следи прогреса – Освен откритите уроци през декември и май месец, организираме и индивидуални срещи с преподавателя на съответната детска група. Тези срещи ще се проведат между 25 февруари и 11 март като можете да запазите удобни за вас ден, час и локация за срещата.

Надяваме се да сме ви били полезни с тази обратна връзка.

Оставаме на разположение, ако желаете да споделите с нас друго, извън коментарите по-горе.

Поздрави,

Екипът на IH Sofia

www.ihsofia.bg