Заповядайте в централния офис на IH Sofia през тази учебна година:

➡️ ул. Ген. Паренсов 39 (до Попа)

Там предлагаме следните езикови курсове:

Английски за малки деца и ученици:
120 учебни часа за 8 месеца, международен сертификат.

Разговорен английски за възрастни:
12 учебни часа за 1 месец, британски § американски преподаватели.

Общ английски за възрастни:
60 учебни часа за 3 месеца, международен сертификат.

👩‍🏫👨‍💼 Курсовете се водят от опитни и сертифицирани чуждестранни учители, естествени носители на езика.

За повече подробности:
М: 0899 937 129 | 0890 291 111
www.ihsofia.bg 😀