Обадете ни се: +359 899 937 129 | +359 890 291 111|info@ihsofia.com

Kak ВР може да повлияе на начина, по който преподаваме | Adobe XD Ideas

2020-05-13T13:43:53+03:00February 13th, 2020|VR, Интересно|

Образованието е основата за едно процъфтяващо общество, и дистрибутирането на познание е най-висок приоритет за успешното развитие. Хората непрекъснато търсят начини да предават информация по-лесно, по-бързо, по-ефективно. Виртуалната реалност изглежда като естествената следващата стъпка в развитието на образователния сектор.

Прочетете повече

ЗАЩО ДА ИЗУЧАВАМЕ ЕЗИКА С ЧУЖДЕСТРАНЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ? (ЧАСТ I)

2020-02-13T11:18:43+02:00February 13th, 2020|Английски език|

Според Алън Дейвис, почетен професор по ‚Приложна лингвистика‘ към Единбургския университет, “чуждестранен преподавател–естествен носител на езика“ е определение за:

• Някой, който е изучил английския език в детството си.
• Някой, който разбира и може да борави безпроблемно с фразеологичните глаголи в английския език.
• Някой, който може да подведе спонтанно беседа по определена тема на английски език.

☑️ Естествените носители на езика разбират и могат да си служат с идиоми, диалекти, синоними, които са част от разговорния английски. Те използват езика динамично, като акцента им не е върху граматиката, а върху правилното произношение и интонация в английския език.

☑️ Те са лингвистично компетентни и коригират учениците си, когато правят грешки при разговор на английски език. Естествените носители на английския служат за ‚перфектния модел‘ при изучаване на езика и това помага на учениците им да научават автентичното произношение и да звучат като естествени носители на езика.

☑️ Английският език е вербално отражение на културата. Точността и плавността при говоренето му могат да се постигнат чрез вникване в културата, традициите и нормите, използвайки стандартни и нестандартни форми в английския език.

☑️ Когато учителят има богат международен опит в преподаването на езика в различни държави, сблъсквайки се с различни култури и обичаи; той прави обучението по английски език вълнуващо и интригуващо за своите ученици.

🔔🔔🔔 Научете повече за нашите опитни чуждестранни учители, естествени носители на езика тук.

Езиков център IH Sofia
www.ihsofia.bg