Целогодишни курсове по английски за малки деца, ученици и тийнейджъри (4 17г)

100% опитни чуждестранни преподаватели

Уважаеми родители,

Езиков център International House Sofia вече десета поредна година предлага качествено езиково обучение на деца в София. Ние сме част от International House World Organisation – една от най-големите и световно известни групи от езикови училища, с офиси в над 60 страни по света.

Специализираме в  обучението на малки деца, ученици и тийнейджъри, предлагайки езикови курсове само с опитни чуждестранни преподаватели с отношение и подход към децата.

Голяма част от учениците ни стартират с нас в ранна детска възраст (4 години) в ниво А0.0 и изграждат стабилна езикова основа през годините, постепенно покривайки задължителните езикови нива до C2 според Общоприетата Европейска Езикова Рамка с IH Sofia.

2020/2021г учебна година

Developing Responsible Global Citizens

Ние възпитаваме съвестни и отговорни граждани с отношение към света и заобикалящата ни околна среда.

Като част от международна школа, използваме модерна методология на преподаване, съчетана с актуални учебни системи и съвременно оборудвани зали за обучение.

Обучаваме учениците си да бъдат граждани на света и да притежават умения, с които да взаимодействат свободно с хора от различни краища на планетата. Затова в нашето езиково обучение са заложени следните аспекти:

 • Естествена английска среда: Децата са любопитни и много възприемчиви – затова в нашата класна стая се говори само на английски и така те учат езика в изцяло естествена и реална среда.
 • Индивидуален подход: Работим в  компактни групи с индивидуално внимание към всяко дете, защото разбираме, че всяко дете напредва с различно темпо при изучаване на езика. Съобразяваме се с индивидуалните цели за обучение на всеки ученик, които установяваме още на първоначалната среща с преподавателя.
 • Автентичност на изказа: Учебната ни програма помага на учениците ни от ранна детска възраст да усвоят правилното произношение, интонация, автентичност и точност на изказа, за да звучат като естествени носители на езика.
 • Личностни умения: Паралелно с езиковите знания, развиваме и личностни умения, необходими за бъдещите начинания на децата: увереност при комуникацията, сътрудничество, работа в групи и креативност.
 • Адаптивно мислене: Ние развиваме позитивна нагласа към изучаването на чуждия език. Насърчаваме учениците да не се отказват, а да търсят постоянство, да приемат с желание новите идеи и предизвикателства, да се учат от грешките си и да се стремят да станат по-добри в това, което правят.
 • Отговорни граждани: Чрез проекти и екипни задачи, съобразени с езиковото ниво, ние преподаваме на децата уменията, които ще са им нужни през 21ви век – на работното място и в личен план.  Даваме им нужните знания и принципи, за да се развиват като съзнателни и отговорни граждани, с отношение към обществото и заобикалящата ги околна средa.

IH Sofia Преподаватели

Целогодишните курсове по английски език за деца се водят изцяло от квалифицирани чуждестранни преподаватели: англичани, ирландци и американци. Те са позитивни, вдъхновяващи и с подход и приятелско отношение към децата. Нашите учители са част от голямото езиково семейство на IHWO, те имат  богат международен опит и специализират в работата с различни възрастови групи.

Всички те развиват своите професионални умения целогодишно, като редовно посещават специализирани квалификационни обучения и семинари. Те биват оценявани ежемесечно, което гарантира поддържането на висок стандарт в обучението.

Преподавателите на IH Sofia са висококвалифицирани; притежават Кеймбридж сертификати CELTA/DELTA и CELTYL сертификат за преподаване на английски език на деца. Всички те имат и завършено обучение по ‘Wellbeing § Safety‘ към IH Sofia.

Обучението с чуждестранен преподавател от ранна възраст означава, че децата имат възможността да изучават ‚естествен‘ английски в реална, изцяло английска среда.

Методология:

Обучението при нас е интерактивно, мотивиращо и допринася за ускоряване усвояването на материала. Паралелно с езиковите знания, ние развиваме и личностни умения, необходими за бъдещите начинания на децата: увереност, сътрудничество, креативност и различни стилове на комуникация.

Ние разглеждаме всяко дете като индивид със собствени езикови нужди, изисквания и стил на учене. Насърчаваме учениците си да комуникират изцяло на английски език в училището, за да могат да се адаптират по-бързо.

Надграждаме обучението като включваме най-съвремените методи:

 • STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Това е нов начин за изучаване на света, обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Учениците участват в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринасят за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото са дълбоко залегнали в езиковото обучение на IH Sofia.
 • VR (Virtual Reality). Ние съживяваме класната стая с магията на виртуалната реалност. VR позволява на нашите ученици да изследват света виртуално, да пътешестват и посетят далечни места; да се запознаят с чужди култури и обичаи. Да бъдат граждани на света и да притежават умения, с които да взаимодействат свободно с хора от различни краища на планетата.
 • Ново! IH Sofia App: Специално за вас, международен езиков център IH Sofia разработи полезно мобилно приложение. Безплатно и лесно за сваляне, с интуитивна навигация, която ви дава пълен достъп до информация относно нашите езикови курсове, методология, цени, условия и актуални промоции.

Обратна връзка и сертификат:

 • Осигуряваме постоянна обратна връзка с родителите и доклади за прогреса на нашите ученици.
 • Учениците работят по два големи проекта през учебната година, които представят пред своите родители по време на представленията в края на всеки учебен срок (февруари и май месец).
 • Родителите получават два подробни доклада за обучението на детето – в края на всеки срок. Отделно, те разполагат с неограничен достъп до академичната ни онлайн система Amber, където преподавателите редовно попълват детайли относно учебната програма на децата, взетите уроци, домашна работа, резултати от тестове и присъствия.
 • В края на обучението си, всички успешно завършили курса ученици покриват едно цяло ниво според Общоприетата Европейска Езикова Рамка и получават международно признат сертификат.

ЕЗИКОВИ НИВА СПОРЕД ВЪЗРАСТ И НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИКА

 • 4 – 5 години – Предучилищна възраст (ниво А0)

По време на обучението, децата изучават основите на езика от ниво букви и фрази до изречения. Започват да разпознават основни фонетични звуци. Преподавателите подготвят и провеждат разнообразни езикови дейности, като децата имат две представления пред родители в края на всеки срок, базирани на  програми и дейности в класната стая.

 • 6 – 8 години – Начална подготовка (нива А0, А1)

В тези нива се насърчава развитието на креативността, логиката и социалните умения. Те са комбинирани с работата по учебна система и изготвянето на различни задания и проекти, като учениците ще могат да представят два готови проекта пред родителите си в края на всеки срок. Лексикалният запас на учениците се обогатява с идиоми и синоними.

 • 9 – 12 години – Младежи (нива А1, А2)

Набляга се на развитието на важни когнитивни умения: креативност, социална интелигентност, адаптивно мислене и мултикултурни особености. Работи се предимно върху развиването на правилно произношение и интонация, избягване на лексически грешки и разширяване на речниковия запас. Обучението включва работа по два проекта и писмена задача, които са част от портфолиото на всеки ученик.

 • 13 – 17 години – Тийнейджъри (нива А2, В1, В2, С1, С2)

Фокусът при тийнейджърите е върху обучение, изпити и професионални умения, необходими в бъдещето. Подготвяме учениците ни за редица международни изпити като IELTS, CAE, CPE. Младежите също така подобряват комуникативните си умения (провеждане на интервю, изнасяне на презентация и др.), необходими за бъдещ успех при продължаване на обучението или кандидатстване за работа. Работи се в посока придобиване на автентично произношение, акцент и гладкост на изказа.

За въпроси и записвания:

М: 0899 937 129 | 0890 291 111 

www.ihsofia.bg