Изпитна подготовка с Ник Грийн – британски преподавател с опит в оценяването на сертификатни изпити.

• Курсът се провежда в централния ни офис – ул. Ген. Паренсов 39.
• В компактна учебна група до 8 човека.
• С опитен и висококвалифициран британски преподавател.
• Включени оригинален учебник, материали и международен сертификат.

Обучението включва:

• Примерни изпитни тестове за подготовка и практика.
• Техники и стратегии за успешно вземане на изпита.
• Разнообразни онлайн ресурси по време на курса.
• Индивидуална работа с всеки ученик и обратна връзка.

Доверете се на опита ни. Гарантирано висока оценка на IELTS изпита.

Едно последно място в групата. Очакваме ви!

М: 0899 937 129 / 0890 291 111
www.ihsofia.bg