Вече всеки може да отиде в космоса!  :)

И това е постижимо с Виртуалната Реалност (ВР).

Едно от преимуществата на ВР е, че позволява на потребителите да се чувстват транспортирани във времето и/или пространството, което иначе не би могло да бъде осъществено.

Това преживяване – да бъдеш потопен в напълно непознат свят, засилва сетивните преживявания и оставя силен спомен и емоция у ползвателите на ВР.

Задачите, които сме поставили пред учениците си и тяхното езиково обучение, могат да се изпълняват с помощта на Виртуалната Реалност. Там те могат да използват възможността за създаване на едни по-екзотични сценарии, които да оставят по-силно преживяване и по-траен спомен, отколкото ако същите се изпълняват в позната ни среда.

Независимо от това, че някои от уменията, необходими за решаване на задачите, нямат реален аналог в ежедневието, самата мотивацията и потапянето в екзотична обстановка дават възможности, отвъд тези в класната стая. Това обяснява защо световете, които развиваме във VR4LL, са отвъд опита на повечето хора.

И задачите, които учениците трябва да решат, се различават много от типичните задачи, с които се сблъскваме в нашето ежедневието. Във ВР задачите са вълнуващи и развиват адаптивното мислене, въображението и фантазията на подрастващите.

Тук можете да намерите пълна информация относно VR4LL:
VR4LL Newsletter 3 – Bulgarian

С уважение,

Екипът на IH Sofia