Нека вашето дете изучава английски език в естествена чуждоезикова среда.
С опитните британски учители на IH Sofia.
International House Sofia
М: 0899 937 129 | 0890 291 111
www.ihsofia.bg