Обадете ни се: +359 892 414 994 | +359 890 291 111 | info@ihsofia.com

Обадете ни се: +359 892 414 994 | +359 890 291 111 | info@ihsofia.com

Формален и неформален английски: как да общуваме правилно спрямо контекста

November 4th, 2023|Разговорен английски / Бизнес английски език, Разговорен английски език, Статия|

Важен урок при всеки от разговорните ни курсове по анлийски е изясняването на основната разлика между официална и неофициална комуникация, а именно – двата стила се употребяват в конкретен контекст и съответно изпълняват различни цели. Предвид това, тонът, изборът на думи и начинът на формиране на изречение и текст при двата изказа са осезаемо различни. Формалният език се използва за професионални или академични цели, бизнес кореспонденция или събития. Неформалният език от друга страна, е по-небрежен и спонтанен. Служим си с такъв при общуване с по-близък кръг от хора, като приятели или семейство.

В тази статия разглеждаме някои ключови разлики при употребата на двата езикови стила в английски, които ще ви помогнат да звучите естествено, било в разговор или писмена комуникация:

1. Съкращения – използвайте ги само в неформална среда:

The improvements canʼt be introduced due to funding restrictions.
Improvements cannot be introduced due to funding restrictions.

I donʼt believe that the results are accurate.
The results are not believed to be accurate.

The research project wonʼt continue next year.
The research project will not continue next year.

2. Фразеологични глаголи – по-често се употребяват в неформална среда:

The balloon was blown up for the experiment.
The balloon was inflated for the experiment.

The patient got over his illness.
The patient recovered from his illness.

The results of the study were mixed up.
The results of the study were confused.

3. Жаргон – не е подходящо да се ползва във формални ситуации:

The mob was very rowdy during the protest against cuts to university funding.
The crowd was very rowdy during the protest against the cuts to university funding.

Lecturers still count on students to use correct grammar and punctuation in essays.
Lecturers expect students to use correct grammar and punctuation in essays.

It was raining cats and dogs.
It was raining very heavily.

4. Лични местоимения и залог – при формално общуване е по-добре да структурирате изреченията в пасивен залог и да избягвате личните местоимения:

I considered various research methods for the study.
Various research methods were considered for the study.

We believe the practice is unsustainable.
It is believed the practice is unsustainable.

During the interview I asked the students about their experiences.
During the interview students were asked about their experiences.

5. Абревиатури и съкращения – прието е първият път когато използвате абревиатура в официален текст, тя да е предшествана от пълното име на институцията/организацията. Всеки следващ път можете да замествате само със съкращението:

UTS University of Technology Sydney
ISO International Standards Organisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

 

Източник: https://www.uts.edu.au/current-students/support/helps/self-help-resources/grammar/formal-and-informal-language

Как да подобрите произношението си на английски с три лесни стъпки

August 29th, 2023|Разговорен английски / Бизнес английски език, Разговорен английски език|

Има множество предизвикателства при изучаването на чужд език, но може би едно от най-големите е да придобием правилно произношение и да се научим да прикриваме акцента си. Особено ако изучаваме език като английски, който е от различно лингвистично семейство – това на западногерманските езици – трудностите са значително повече, защото има изобилие на нетипични за южнославянското езиково семейство звуци, към което спада българският. И все пак, ако сте достатъчно мотивирани и заложите на постоянна практика и правилни стратегии, може за кратко време да подобрите вербалната си комуникация на английски. Ето и няколко полезни насоки:

 

Имитиране

Потопете се доколкото можете в английска среда: слушайте подкасти, гледайте филми, телевизионни предавания и видеоклипове от автори, чийто матерен език е английски. Обърнете внимание на произношението, интонация и ритъм на говорене, които имат водещите/актьорите. Опитайте се да имитирате техните мимики, докато повтаряте думите им, за да усетите кои части на лицето и устните участват при произнасянето на дадени звуци – по този начин по-лесно ще добиете правилна артикулация.

 

Произношение и музика

Както всеки друг език, и английският има специфични интонационни модели и ударение върху определени срички и думи в изреченията. За да звучите максимално добре, не просто трябва да се научите да слагате правилното ударение на думите, но и да имате адекватна спрямо изречението и обстановката интонация (напр. възходяща при въпросителни и възклицателни изречения и думи, низходяща при съобщителни; подходящо поставяне и дължина на паузите в изреченията). Ако слушате музика на английски език, неусетно ще започнете да подобрявате тези компоненти на говора. Една много полезна практика е да слушате една и съща песен многократно, да научите текста (или пък изберете някой хит, чийто текст вече ви е познат) и да пеете на глас – първо на фона на самата песен, а след това – като караоке, само с музиката. Запишете се и сравнете с оригиналната песен. Няма да е трудно, дори за лаик, да различи грешките при изказ и да ги коригира.

 

Скоропоговорки на английски

Скоропоговорките може да са трудни дори на родния ни език, но са изключително полезни за подобряване на артикулацията. Започнете като ги чуете за запис/видео и повтаряйте бавно в началото, опитвайки се постепенно да забързате темпото на говорене. Ето няколко примера за дифтонгите със съгласни „th”, “ch”, “sh”:

Th”

 1. Three free throws.
 2. The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.
 3. A thin thing isn’t thick.

“Sh”

 1. She sells seashells by the seashore.
 2. Six slippery snails slid slowly seaward.
 3. Shy Sarah saw a short, sharp, shock.

“Ch”

 1. How can a clam cram in a clean cream can?
 2. I scream, you scream, we all scream for ice cream!
 3. Charlie chose to chew cheese chunks cheerfully.

 

Не забравяйте, че постоянството е ключов фактор за напредъка. Опитайте се да отделяте малко време всеки ден за тези упражнения и постепенно ще започнете да забелязвате подобрение във вашите произношение и интонация на английски. Също така е добра идея да общувате с носители на езика, когато е възможно, тъй като така ще бъдете изложени на автентична употреба на език и ще може да получите обратна връзка в реално време. Например в разговорен курс по английски в IH Sofia. 😊

Не се притеснявайте да правите грешки, докато говорите на английски. Част II

December 2nd, 2022|Разговорен английски език, Учители, Чужди езици|

Не се притеснявайте да правите грешки, докато говорите на английски. Всъщност, грешките са хубаво нещо!

От Линдзи Томпсън
Британски преподавател в IH Sofia

Днес продължаваме по темата от миналата седмица, в която говорихме за грешките, които допускаме при комуникирането на чужд език и защо те са така важни за нас, курсистите.

2. Защо грешките са така важни?

Всеки път когато допускаме грешка, ние научаваме нещо ново.

Учениците в класната стая не обичат да правят грешки и винаги се стремят да избегнат този момент.

Но на мен, като преподавател, тези грешки ми помагат да разбера какво са усвоили курсистите, какво трябва да разгледаме отново заедно и кое трябва да е следващото нещо, което да изучим.

Ученици, не се страхувайте да грешите! Ние, учителите, приветстваме това и вашите грешки са добре дошли.

Обикновено грешим, защото:

a) Не знаем нещо.
b) Или сме забравили нещо, което сме знаели.

И в двата случая става ясно какъв е пътя, който да поемем в изучаването на английския език. Обикновено грешката се дължи на:

 • Сложна граматическа структура;
 • Фраза, която не сме сигурни как да използваме;
 • Непозната за нас дума;
 • Дума, която не знаем как да произнесем;
 • Културна разновидност на езика.

При всеки един случай, вие имате ясна представа за проблема. Можете да потърсите обяснение онлайн, да попитате учителя, или съученика си, да проверите в речника, учебника или записките си.
Ако грешката ви е свързана с нещо, което вече сте учили, замислете се какъв е корена на проблема.

Може да е това, че:

 • Вие сте забравили правилата при неправилните глаголи в английския;
 • Просто не можете да намерите правилната дума в даден момент;
 • Знаете как да произнесете думата, но ви е трудно, тъй като в нея има звук, нетипичен за майчиния ви език.

И отново стигаме до извода, че щом грешката ви позволява да установите проблема, вие добре знаете какво да правите по-натам.

Пример:

 • Ако сте забравили правилата при неправилните глаголи в английския, направете няколко упражнения в учебната си тетрадка, свързани с тези глаголи.
 • Ако просто не можете да намерите правилната дума в даден момент, използвайте флаш каррти, с които да запомните важни английски думи.
 • Ако не знаете как да произнесете някоя дума, попитайте учителя си и после се упражнявайте, като четете и произнасяте ясно и на висок глас.

При всички случаи, само чрез грешките които правите, вие ще знаете как да продължите вашето „Английско пътешествие“.

Затова, следващия път когато това се случи, не се срамувайте. Грешките ви са важна и много съществена част от процеса на изучаване на чужд език.

***
В следващата ни тема, очаквайте отговори на въпроса:
‘Какво да правя, за да не се боя от грешките си’?

***

Английските разговорни курсове в IH Sofia са създадени, за да ви накарат да говорите езика без притеснения.

Доверете се на нашите опитни и висококвалифицирани чуждестранни учители!

M: 0899 937 129 | 0890 291 111
International House Sofia

Не се притеснявайте да правите грешки, докато говорите на английски. Част I

November 25th, 2022|Английски език, Интересно, Разговорен английски език, Учители|

Не се притеснявайте да правите грешки, докато говорите на английски.

Всъщност, грешките са хубаво нещо!

От Линдзи Томпсън
Британски преподавател в IH Sofia

Част I

Случвало се е на всеки един от нас. Страхът от това, че звучиш нелепо пред учителя, приятелите, или дори пред целия клас!

Изучаването на чужд език може да се окаже страшно изживяване. Никой не обича да греши и със сигурност на никой не му е приятно да звучи глупаво пред публика.

Като дългогодишен учител по английски и човек, който изучава друг език, аз познавам добре и двете страни. И знам, че допускайки грешки, ученикът не просто учи езика, а директно затвърждава знанията си. Това е най-добрия начин да напредваш в английския.

Сега ще ви разкажа защо не трябва да се боите от грешките си!

 1. Какво представлява грешката?

Според речника ‚Collins‘, „ако направите грешка, вие всъщност правите нещо, което не сте възнамерявали да направите, или което води до резултат, който не бихте желали“.

Какво означава това за изучаващите английски език?

Повечето преподаватели ще ви кажат, че това са пропуски при говоренето, които не отговарят на стандартните правила. Тези грешки не показват напълно нивото на владеене на езика, но могат да доведат до неразбиране.

Най-често срещаните грешки в класната стая са свързани с:

 • Объркване от майчиния език на ученика, при който правилата се различават от английския;
 • Произношение, при което звуците при единия език не съответстват с тези в английски език;
 • Граматика, при която учениците трябва да учат и наизустяват строго определени правила;
 • Лексика и невъзможност да се разбере точното значение на някои специфични думи и изрази;
 • Дисбаланс на уменията, в случаите когато слушането/говоренето при ученика не съвпадат с уменията му за четене/писане.

Няма проблем. Тези грешки са съвсем естествени и са част от изучаването на английския. Така че, те изобщо не са грешки. Те са средствата, чрез които ще напреднете в изучаването на езика.

***

В следващата ни тема, очаквайте отговори на въпросите:
‘Защо грешките са така важни’? и ‘Защо грешим, когато говорим чужд език’?

***

Английските разговорни курсове в IH Sofia са създадени, за да ви накарат да говорите езика без притеснения.

Доверете се на нашите опитни и висококвалифицирани чуждестранни учители!

M: 0899 937 129 | 0890 291 111
International House Sofia

 

ЕДНОМЕСЕЧЕН РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ С БРИТАНЦИ

September 22nd, 2022|Английски език, Онлайн английски, Разговорен английски език|

Запишете разговорен курс с британски преподавател – онлайн или присъствено.

СТАРТ: ОКТОМВРИ

Разговорен английски:
– ниво А2 с Анна Бейкър
– ниво В1/В2 с Джак Смиди
– ниво В1/В2 със Сара Кларк
– ниво В1/В2 с Майкъл Ликов
– ниво В2/С1 със Сара Кларк

Бизнес разговорен английски:
– ниво В2 с Анна Бейкър

Подробен график на курсовете по Разговорен / Бизнес разговорен английски тук.

▪️ Всички курсове се водят от опитни и висококвалифицирани британски учители.
▪️ Учебните групи са компактни, позволяващи индивидуално внимание към всеки курсист.
▪️ Часовете са съобразени с графика на работещите хора – вечер през седмицата, или в събота.

➡ Преди записване за курс, моля определете нивото си. Бързо лесно и безплатно – чрез онлайн теста на IH Sofia.
Плюс кратко интервю с чуждестранен учител по телефона.

Към теста.

Заявете своето място още днес:
0899 937 129 | 0890 291 111
www.ihsofia.bg

Go to Top