DRGC – Мога да се ангажирам с различни културни правила и норми и да разсъждавам върху собствената си култура и традиции.

Винаги намирам, че обсъждането на културни правила и норми с ученици е особено популярна тема. Следващите идеи насърчават ангажираността на учениците с различни културни правила и норми, като насърчават саморефлексия върху личния културен произход и традиции. Някои от тези идеи за резултатите от обучението на DRGC работят по-добре с мултикултурни класове, но винаги има възможности за свързване на училища, ако се интересувате от определена култура.

Прочетете пълната статия тук.

Published On: April 16th, 2023|Categories: DRGC|