Как да подобрите произношението си на английски с три лесни стъпки

August 29th, 2023|Разговорен английски / Бизнес английски език, Разговорен английски език|

Има множество предизвикателства при изучаването на чужд език, но може би едно от най-големите е да придобием правилно произношение и да се научим да прикриваме акцента си. Особено ако изучаваме език като английски, който е от различно лингвистично семейство – това на западногерманските езици – трудностите са значително повече, защото има изобилие на нетипични за южнославянското езиково семейство звуци, към което спада българският. И все пак, ако сте достатъчно мотивирани и заложите на постоянна практика и правилни стратегии, може за кратко време да подобрите вербалната си комуникация на английски. Ето и няколко полезни насоки:

 

Имитиране

Потопете се доколкото можете в английска среда: слушайте подкасти, гледайте филми, телевизионни предавания и видеоклипове от автори, чийто матерен език е английски. Обърнете внимание на произношението, интонация и ритъм на говорене, които имат водещите/актьорите. Опитайте се да имитирате техните мимики, докато повтаряте думите им, за да усетите кои части на лицето и устните участват при произнасянето на дадени звуци – по този начин по-лесно ще добиете правилна артикулация.

 

Произношение и музика

Както всеки друг език, и английският има специфични интонационни модели и ударение върху определени срички и думи в изреченията. За да звучите максимално добре, не просто трябва да се научите да слагате правилното ударение на думите, но и да имате адекватна спрямо изречението и обстановката интонация (напр. възходяща при въпросителни и възклицателни изречения и думи, низходяща при съобщителни; подходящо поставяне и дължина на паузите в изреченията). Ако слушате музика на английски език, неусетно ще започнете да подобрявате тези компоненти на говора. Една много полезна практика е да слушате една и съща песен многократно, да научите текста (или пък изберете някой хит, чийто текст вече ви е познат) и да пеете на глас – първо на фона на самата песен, а след това – като караоке, само с музиката. Запишете се и сравнете с оригиналната песен. Няма да е трудно, дори за лаик, да различи грешките при изказ и да ги коригира.

 

Скоропоговорки на английски

Скоропоговорките може да са трудни дори на родния ни език, но са изключително полезни за подобряване на артикулацията. Започнете като ги чуете за запис/видео и повтаряйте бавно в началото, опитвайки се постепенно да забързате темпото на говорене. Ето няколко примера за дифтонгите със съгласни „th”, “ch”, “sh”:

Th”

  1. Three free throws.
  2. The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.
  3. A thin thing isn’t thick.

“Sh”

  1. She sells seashells by the seashore.
  2. Six slippery snails slid slowly seaward.
  3. Shy Sarah saw a short, sharp, shock.

“Ch”

  1. How can a clam cram in a clean cream can?
  2. I scream, you scream, we all scream for ice cream!
  3. Charlie chose to chew cheese chunks cheerfully.

 

Не забравяйте, че постоянството е ключов фактор за напредъка. Опитайте се да отделяте малко време всеки ден за тези упражнения и постепенно ще започнете да забелязвате подобрение във вашите произношение и интонация на английски. Също така е добра идея да общувате с носители на езика, когато е възможно, тъй като така ще бъдете изложени на автентична употреба на език и ще може да получите обратна връзка в реално време. Например в разговорен курс по английски в IH Sofia. 😊

За ползите от билингвизма при децата

August 16th, 2023|Деца и ученици|

Не е тайна, че в днешния глобализиран свят говоренето на повече от един език на практика е задължително. Владеенето на повече езици не само отваря много възможности за кариера, но също така е важно за по-голямата културна осведоменост у хората, което ги прави по-адаптивни и с по-добри социални умения. Но наистина ли изучаването на чужд език в ранна възраст прави децата по-успешни в живота като възрастни?

 

Краткият отговор е да – има изследвания*, според които хората, които научават поне един чужд език като малкки, могат да бъдат по-успешни в живота като възрастни. Ето някои причини защо:

 

Подобрени когнитивни способности

Изследванията показват, че владеенето на два или много езика може да има положително въздействие върху когнитивните способности. Двуезичните хора са склонни да имат по-добри умения за решаване на проблеми, подобрена памет и по-ефективно превключване от една задача на друга. Това е така, защото постоянната смяна между езиците изисква повече умствена гъвкавост. Освен това изучаването на нов език включва запаметяване на речник, граматика и синтаксис, което може да помогне на децата да подобрят цялостните си умения за памет.

 

Повече кариерни възможности

В модерната бизнес среда да можеш да общуваш с работодатели, клиенти и колеги на множество езици е ценно умение. Вече всички фирми търсят служители, които говорят минимум един чужд език, особено в индустрии като финанси, ИТ, хотелиерство и международни отношения. В повечето случаи колкото повече езици, толкова по-висока позиция и заплащане има.

 

По-висока културна осведоменост

Изучаването на чужд език включва не само усвояването на нова лексика и граматика, но и разбиране на културата и обичаите, свързани със страните, където се говори съответният език. Възможността да общувате с хора от различни части на света може да доведе до по-добри взаимоотношения, както в личен, така и в професионален план. Нещо повече, познаването на културата, свързана с определен език, прави страхотно впечатление, тъй като говорещият може да приспособят своя стил на комуникация към аудиторията си.

 

Ползи за цялостното образование

Проучванията са установили, че двуезичните или многоезичните деца в повечето случаи се представят по-добре в предмети като математика и природни науки, където добрата памет и логическо мислене са от голямо значение. Освен това изучаването на чужд език може да направи децата по-отворени и любопитни към света около тях, което пък може да се отрази в полза на повече академични успехи.

 

*Източници:

https://www.thetimes.co.uk/article/children-with-two-languages-excel-at-school-sc8ftfsk8

https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12005837/Bilingual-people-twice-as-likely-to-recover-from-a-stroke.html

https://www.cnbc.com/2021/01/22/growing-up-bilingual-can-improve-attentiveness-efficiency-study.html

Go to Top