За ползите от билингвизма при децата

Не е тайна, че в днешния глобализиран свят говоренето на повече от един език на практика е задължително. Владеенето на повече езици не само отваря много възможности за кариера, но също така е важно за по-голямата културна осведоменост у хората, което ги прави по-адаптивни и с по-добри социални умения. Но наистина ли изучаването на чужд език в ранна възраст прави децата по-успешни в живота като възрастни?

 

Краткият отговор е да – има изследвания*, според които хората, които научават поне един чужд език като малкки, могат да бъдат по-успешни в живота като възрастни. Ето някои причини защо:

 

Подобрени когнитивни способности

Изследванията показват, че владеенето на два или много езика може да има положително въздействие върху когнитивните способности. Двуезичните хора са склонни да имат по-добри умения за решаване на проблеми, подобрена памет и по-ефективно превключване от една задача на друга. Това е така, защото постоянната смяна между езиците изисква повече умствена гъвкавост. Освен това изучаването на нов език включва запаметяване на речник, граматика и синтаксис, което може да помогне на децата да подобрят цялостните си умения за памет.

 

Повече кариерни възможности

В модерната бизнес среда да можеш да общуваш с работодатели, клиенти и колеги на множество езици е ценно умение. Вече всички фирми търсят служители, които говорят минимум един чужд език, особено в индустрии като финанси, ИТ, хотелиерство и международни отношения. В повечето случаи колкото повече езици, толкова по-висока позиция и заплащане има.

 

По-висока културна осведоменост

Изучаването на чужд език включва не само усвояването на нова лексика и граматика, но и разбиране на културата и обичаите, свързани със страните, където се говори съответният език. Възможността да общувате с хора от различни части на света може да доведе до по-добри взаимоотношения, както в личен, така и в професионален план. Нещо повече, познаването на културата, свързана с определен език, прави страхотно впечатление, тъй като говорещият може да приспособят своя стил на комуникация към аудиторията си.

 

Ползи за цялостното образование

Проучванията са установили, че двуезичните или многоезичните деца в повечето случаи се представят по-добре в предмети като математика и природни науки, където добрата памет и логическо мислене са от голямо значение. Освен това изучаването на чужд език може да направи децата по-отворени и любопитни към света около тях, което пък може да се отрази в полза на повече академични успехи.

 

*Източници:

https://www.thetimes.co.uk/article/children-with-two-languages-excel-at-school-sc8ftfsk8

https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12005837/Bilingual-people-twice-as-likely-to-recover-from-a-stroke.html

https://www.cnbc.com/2021/01/22/growing-up-bilingual-can-improve-attentiveness-efficiency-study.html

Published On: August 16th, 2023|Categories: Деца и ученици|