Всички нива, сертификати и изпити

Нива и методология

Като част от голямата международна езикова школа IHWO, ние използваме най-модерната методология в чуждоезиковото обучение. Прилагаме умело различни комуникативни и лексикални подходи, които биват адаптирани към нуждите и целите на обучението. Акцентираме върху по-естественото звучене на съответния език (английски, немски,  италиански, френски и др.), създавайки изцяло чуждоезична среда.

В изпитната подготовка (IELTS, CAE, FCE, CPE, GMAT, TOEFL и други) съчетаваме езикови елементи със стратегии, което гарантира постигането на високи резултати. Всички наши курсове са разработени спрямо Общоевропейската езикова рамка, а в обучението на децата са вплетени английската и българската учебни системи.

Общоприетата Европейска Езикова Рамка

Езикови нива А0 при деца 4 – 9 години

 Нива Слушане Говорене Четене Писане
A0.0 Разбирате инструкции, свързани с класната стая.

Можете да кажете отделни думи, свързани с  познати теми (животни, играчки, др.).

Разбирате въпроси, започващи с What, Who, How many, What colour.

Знаете цветовете.

Знаете няколко тематични песни (напр. за животни, играчки, части на тялото).

Можете да броите до 20.

Можете да използвате кратки структури (I like, I can, I’ve got) с известна помощ.

Можете да задавате въпроси, отнасящи се до класната стая (напр. Can I have a blue pencil, please?).

Можете да задавате и отговаряте на основни въпроси, свързани директно с вас.

Можете да разпознаете своето собствено име. Можете да се опитате да изпишете собственото си име с грешки (разместени букви).
A0.1 Разбирате набор от лесни и по-сложни инструкции, свързани с класната стая.

Можете да следите кратък разказ и да използвате езика от него.

Можете да слушате песен и да разберете контекста.

Можете да задавате и отговаряте на прости и по-сложни въпроси, свързани с вашия живот.

Можете да преразкажете кратка история.

Можете да поискате неща, от които имате нужда в ежедневни ситуации.

Можете да кажете как се чувствате.

Можете да говорите за това, което някой прави в момента.

Можете да разпознаете всички букви от азбуката и да ги прочетете фонетично (b = buh).

Можете да прочетете някои CVC думи  (съгласна, гласна, съгласна буква) като hat, bag, или bed.

Можете да изписвате отделни букви.

Можете да изписвате  CVC думи (съгласна, гласна, съгласна буква) с помощ.

A0.2 Можете да чуете  различите  основни точки от една история.

Можете да следите английския, използван в компютърни игри, за да преминете нивото.

Можете да кажете къде се намира даден предмет.

Можете да говорите за ежедневни дейности.

Можете да водите разговор с хора, на които английският не е майчин език.

Можете да прочетете CVC думи уверено.

Можете да четете думи с натрупани съгласни като ch, th, и sh.

Можете да четете изречения, съдържащи познати структури, като I’ve got, I can, или I like.

Можете да изписвате  CVC думи с познати сложни съгласни (напр.st, gr, fl ) или думи, чието изписване е било запеметено.

Можете да пишете до ниво изречение без чужда помощ.

A0.3 Можете да чуете и идентифицирате мнения, изпразени в текст.

Можете да слушате видео от интернет и да разберете основните теми.

Можете да посочите причини, поради които харесвате нещо.

Можете да сравните два или повече предмета.

Можете да говорите за това, което се случва в момента в компютърна игра.

Можете да говорите за любими видеа в интернет, използвайки минало просто време.

Можете уверено да четете на ниво изречения и сравнително лесно на ниво параграф.

Можете да прочетете интернет статия и да разберете основните точки.

Можете да напишете кратко съобщение до приятел с известна помощ.

Можете да пишете на различни познати за вас теми.

Езикови нива при ученици и възрастни

 Нива Умения за слушане и четене Умения за говорене и писане Cambridge IELTS
A1 Разбирате думи и изрази, които се отнасят до вас, вашето семейство и конкретни ситуации, които познавате добре. Включително и обяви и реклами. Можете да се включвате в разговор, ако другият човек говори бавно и повтаря, да задавате основните въпроси и да отговаряте на тях, да използвате несложни изречения, за да описвате хора, които познавате и т.н. Можете да надпишете кратка пощенска картичка и да попълните формуляр с лични данни.
 • YLE Starters
 • YLE Movers
A2 Разбирате изречения с позната тематика, ако съдържат често използвани думи. Можете да уловите основния смисъл в кратки обявления, печатни материали като реклами, менюта и др. Можете да общувате по общи и несложни теми, да говорите за образованието си и работата си. Можете да пишете несложни съобщения и бележки, както и кратки лични писма.
 • YLE Flyers
 • KET
3
A2+ Разбирате цели изречения, когато слушате непознати за вас теми. Можете спокойно да четете кратки истории за неща, които ви
интересуват. От контекста разбирате значението на непознати за вас думи и изрази.
Можете да описвате изображения, или видеа, използвайки различни граматични времена. Можете да се включите в групови дискусии с известна подготовка от ваша страна. Справяте се с писането на имейли към приятели. Можете да опишете събитие, на което сте били, или игра, която сте играли.
 • YLE Flyers
 • KET
3
B1 Разбирате основните моменти, когато говорите с човек, чийто матерен език е английски, ако темата на разговора ви е позната. Същото се отнася и за слушане на радио и телевизия. Разбирате текстове, съдържащи често използвани думи, или терминология от вашата професия, както и изразяване на чувства и желания. Справяте се в повечето ситуации, когато сте на път. Можете да се включите в разговор без да сте се подготвили предварително, ако темата ви е позната. Можете да напишете кратък свързан текст по позната тема, да пишете лични писма, в които разказвате за преживявания и впечатления.
 • PET
 • BEC Preliminary
4
4.5
5
B2 Можете да разбирате изложения по познати за вас теми. Разбирате добре и когато слушате новини. Можете да четете доклади и статии, в които са изразени мнения и гледни точки. Можете да се включвате в разговори спонтанно и да говорите гладко по познати теми,  да давате подробни описания и точни обяснения. Можете да пишете правилно дълги текстове по познати теми, да напишете есе или доклад и да представите аргументи в полза на дадено твърдение.
 • FCE
 • BEC Vantage
5.5
6
6.5
C1 Разбирате обширни изложения, дори и когато не са структурирани ясно. Разбирате и повечето телевизионни програми; дълги и сложни текстове от областта на литературата и науката, специализирани статии. Можете да се изразявате гладко и без подготовка. Можете да пояснявате и аргументирате мнения и да ги отнасяте към изказвания на други хора.  Можете да изразявате идеите си в ясен и добре структуриран текст, да пишете по сложни теми в различни стилове.
 • CAE
 • BEC Higher
 7
7.5
8
C2 Разбирате всякакъв вид говорим език без затруднения. Четете с лекота почти всякакъв вид писмени текстове, включително технически и литературни. Можете да се включите във всеки разговор без да полагате усилия. Можете да давате ясни и гладки описания или аргументи. Можете да правите разработки и да пишете специализирани статии по начин, който да помогне на читателя да обърне внимание на определени моменти и да ги запомни.
 • CPE
9