Арабски език за възрастни

Арабски език за възрастни

  • Kурсовете по арабски език се водят от опитната преподавателка Лама.

  • Основният фокус е запознаване със структурата на арабския език, спецификата на произношението и натрупване на речников запас.

  • Всеки курсист получава индивидуално внимание и помощ от преподавателя.

  • Курсът може да бъде полезен за вашите професионални и лични цели.

Курсове по арабски език

Начало Ниво Учебни дни Час Преподавател Офис
24.01.2020 А1 петък 17:00 – 19:00 NA Ситняково

Курсовете по арабски език са 30 астрономически часа и покриват половината от едно цяло езиково ниво, съгласно Общоприетата Европейска Рамка. Курсовете са разделени на два модула – А и B. Малките групи (4-8 ученика) дават възможност за оптимално участие в процеса.

Напредъкът ви по време на курса по арабски се тества с два изпита – в средата и в края на курса. С обяснения на верните отговори. На края на обучението получавате детайлна обратна връзка за представянето си по време на курса, както и съвети и препоръки за по-нататъшно усъвършенстване.

Също така получавате и международно признат сертификат.

В курса се набляга на структурата, произношението и културните аспекти на езика. Както и натрупване и впоследствие обогатяване на активния речников запас.

Цени

30 астрономически часа

лв.39000

Цените включват материали, изготвени от чуждестранните преподаватели на IH Sofia и международно признат сертификат.

Свържете се с нас!