Обадете ни се: +359 892 414 994 | +359 890 291 111 | info@ihsofia.com

Обадете ни се: +359 892 414 994 | +359 890 291 111 | info@ihsofia.com

Формален и неформален английски: как да общуваме правилно спрямо контекста

November 4th, 2023|Разговорен английски / Бизнес английски език, Разговорен английски език, Статия|

Важен урок при всеки от разговорните ни курсове по анлийски е изясняването на основната разлика между официална и неофициална комуникация, а именно – двата стила се употребяват в конкретен контекст и съответно изпълняват различни цели. Предвид това, тонът, изборът на думи и начинът на формиране на изречение и текст при двата изказа са осезаемо различни. Формалният език се използва за професионални или академични цели, бизнес кореспонденция или събития. Неформалният език от друга страна, е по-небрежен и спонтанен. Служим си с такъв при общуване с по-близък кръг от хора, като приятели или семейство.

В тази статия разглеждаме някои ключови разлики при употребата на двата езикови стила в английски, които ще ви помогнат да звучите естествено, било в разговор или писмена комуникация:

1. Съкращения – използвайте ги само в неформална среда:

The improvements canʼt be introduced due to funding restrictions.
Improvements cannot be introduced due to funding restrictions.

I donʼt believe that the results are accurate.
The results are not believed to be accurate.

The research project wonʼt continue next year.
The research project will not continue next year.

2. Фразеологични глаголи – по-често се употребяват в неформална среда:

The balloon was blown up for the experiment.
The balloon was inflated for the experiment.

The patient got over his illness.
The patient recovered from his illness.

The results of the study were mixed up.
The results of the study were confused.

3. Жаргон – не е подходящо да се ползва във формални ситуации:

The mob was very rowdy during the protest against cuts to university funding.
The crowd was very rowdy during the protest against the cuts to university funding.

Lecturers still count on students to use correct grammar and punctuation in essays.
Lecturers expect students to use correct grammar and punctuation in essays.

It was raining cats and dogs.
It was raining very heavily.

4. Лични местоимения и залог – при формално общуване е по-добре да структурирате изреченията в пасивен залог и да избягвате личните местоимения:

I considered various research methods for the study.
Various research methods were considered for the study.

We believe the practice is unsustainable.
It is believed the practice is unsustainable.

During the interview I asked the students about their experiences.
During the interview students were asked about their experiences.

5. Абревиатури и съкращения – прието е първият път когато използвате абревиатура в официален текст, тя да е предшествана от пълното име на институцията/организацията. Всеки следващ път можете да замествате само със съкращението:

UTS University of Technology Sydney
ISO International Standards Organisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

 

Източник: https://www.uts.edu.au/current-students/support/helps/self-help-resources/grammar/formal-and-informal-language

Как да подобрите произношението си на английски с три лесни стъпки

August 29th, 2023|Разговорен английски / Бизнес английски език, Разговорен английски език|

Има множество предизвикателства при изучаването на чужд език, но може би едно от най-големите е да придобием правилно произношение и да се научим да прикриваме акцента си. Особено ако изучаваме език като английски, който е от различно лингвистично семейство – това на западногерманските езици – трудностите са значително повече, защото има изобилие на нетипични за южнославянското езиково семейство звуци, към което спада българският. И все пак, ако сте достатъчно мотивирани и заложите на постоянна практика и правилни стратегии, може за кратко време да подобрите вербалната си комуникация на английски. Ето и няколко полезни насоки:

 

Имитиране

Потопете се доколкото можете в английска среда: слушайте подкасти, гледайте филми, телевизионни предавания и видеоклипове от автори, чийто матерен език е английски. Обърнете внимание на произношението, интонация и ритъм на говорене, които имат водещите/актьорите. Опитайте се да имитирате техните мимики, докато повтаряте думите им, за да усетите кои части на лицето и устните участват при произнасянето на дадени звуци – по този начин по-лесно ще добиете правилна артикулация.

 

Произношение и музика

Както всеки друг език, и английският има специфични интонационни модели и ударение върху определени срички и думи в изреченията. За да звучите максимално добре, не просто трябва да се научите да слагате правилното ударение на думите, но и да имате адекватна спрямо изречението и обстановката интонация (напр. възходяща при въпросителни и възклицателни изречения и думи, низходяща при съобщителни; подходящо поставяне и дължина на паузите в изреченията). Ако слушате музика на английски език, неусетно ще започнете да подобрявате тези компоненти на говора. Една много полезна практика е да слушате една и съща песен многократно, да научите текста (или пък изберете някой хит, чийто текст вече ви е познат) и да пеете на глас – първо на фона на самата песен, а след това – като караоке, само с музиката. Запишете се и сравнете с оригиналната песен. Няма да е трудно, дори за лаик, да различи грешките при изказ и да ги коригира.

 

Скоропоговорки на английски

Скоропоговорките може да са трудни дори на родния ни език, но са изключително полезни за подобряване на артикулацията. Започнете като ги чуете за запис/видео и повтаряйте бавно в началото, опитвайки се постепенно да забързате темпото на говорене. Ето няколко примера за дифтонгите със съгласни „th”, “ch”, “sh”:

Th”

 1. Three free throws.
 2. The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.
 3. A thin thing isn’t thick.

“Sh”

 1. She sells seashells by the seashore.
 2. Six slippery snails slid slowly seaward.
 3. Shy Sarah saw a short, sharp, shock.

“Ch”

 1. How can a clam cram in a clean cream can?
 2. I scream, you scream, we all scream for ice cream!
 3. Charlie chose to chew cheese chunks cheerfully.

 

Не забравяйте, че постоянството е ключов фактор за напредъка. Опитайте се да отделяте малко време всеки ден за тези упражнения и постепенно ще започнете да забелязвате подобрение във вашите произношение и интонация на английски. Също така е добра идея да общувате с носители на езика, когато е възможно, тъй като така ще бъдете изложени на автентична употреба на език и ще може да получите обратна връзка в реално време. Например в разговорен курс по английски в IH Sofia. 😊

Как да помагате на децата с усвояването на английски вкъщи? Ето 5 лесни стъпки:

August 18th, 2023|Английски език, Деца и ученици|

Ако и вие сте от родителите с натоварено ежедневие и куп задачи през цялата седмица, знаете, че намирането на ефективни начини да помагате на децата си да упражняват  английски извън училище не е лека задача. Въпреки това, с малко подготовка и правилните стратегии, можете да подкрепяте езиковото развитие на децата си, без това да отнема много от времето ви. Ето няколко практически съвета, които да ви помогнат в това начинание:

 

1.Интегрирайте английския в ежедневието

Включете английския в ежедневните дейности на вашето семейство, за да стане практиката по-приятна и неусетна. Например, можете да сложите етикети  на английски на домакинските предмети и хранителни продукти, да инициирате разговори на английски по време на вечеря и да подберете книги с истории на английски език, които да четете преди лягане. Тези малки, но постоянни стъпки, бързо ще научат децата да ползват наученото в естествена среда и дори да го надграждат.

 

2.Използвайте образователни приложения и онлайн ресурси

Използвайте технологиите във ваша полза. Множество образователни приложения и уебсайтове предлагат интерактивни дейности за изучаване на езици, съобразени с различни възрастови групи и ниво на владеене на езика. Може да намерите изключително забавни и увлекателни програми и филмчета и в YouTube и Netflix. Важно е, обаче, да следите достъпа на децата и да внимавате за времето, което прекарват пред екрана.

 

3.Упражнявайте езика чрез игри

Включете английския във времето за игра, като подберете настолни игри, пъзели и играчки на английски език. Ролевите игри, при които трябва да се използва въображението (например Charades), можете да правите на английски, което неминуемо ще подобри и обогати речниковия запас на децата, както и техните комуникационните умения, като същевременно те ще се забавляват. Още интересни примери сме дали в тази статия.

 

4.Отбелязвайте успехите

Не забравяйте да признавате и отбелязвате напредъка на децата си. Поставете постижими езикови цели и възнаградете постиженията – освен с похвала, можете да „награждавате“ децата със стикери или малки предмети като ключодържател с любим герой, нова книга с приказки, многоцветна химикалка и т.н. Положителното отношение на родителите мотивира децата да продължат тяхното своеобразно езиково пътешествие.

 

5.Давайте пример

Децата учат най-добре чрез наблюдение. Покажете собствения си ентусиазъм за учене, като четете книги, гледате предавания или инициирате разговори на английски. Вашето активно участие може да вдъхнови и повлияе на техните навици за изучаване на езици.

 

В ролята на родители, вие притежавате способността да култивирате богата на език атмосфера, която подпомага вашите деца в изучаването на новия език. Чрез постепенното интегриране на английския в ежедневието на семейството, съчетано с положителна нагласа върху усвояването му, можете да осигурите приятно и продуктивно учене, без то да има формата на урок. Имайте предвид, че малките, но постоянни усилия имат потенциала да доведат до значителен напредък с течение на времето и вашата подкрепа несъмнено ще бъде оценена.

Как да подобрите комуникативните си умения по бизнес английски

August 2nd, 2023|Интервю, Кариерно развитие, Разговорен английски / Бизнес английски език|

Ефективната комуникация е от решаващо значение на всяко работно място, но е особено важна в бизнес средата, където трябва ясно да предавате идеите си, да изграждате взаимоотношения с потенциални партньори, да водите преговори и да презентирате продукти. Когато пък се налага да ползвате език, различен от родния си, предизвикателството е още по-голямо. Затова сме подбрали няколко съвета, които ще ви помогнат да общувате по-ефективно на английски в бизнес среда:

 

Използвайте ясен език и говорете отчетливо

В бизнес среда трябва да представяте идеите си ясно, без да използвате жаргон или, най-малкото, да го съобразявате с аудиторията си. Понякога може да е приемливо да разчупите атмосферата с някой неформален израз, но в други случаи би могло да се възприеме погрешно. Избягвайте използването на идиоми, които може да не са познати на вашите колеги. Бъдете директни и говорете по същество. Уверете, че Вашето послание е лесно разбираемо за останалите и се старайте да използвайте правилната интонация в точните моменти. Бъдете концентрирани върху произношението и дикцията си и се упражнявайте предварително да казвате по-трудните за Вас думи на глас.
Използването на правилния речник е важно в бизнес средата, тъй като показва, че имате познания и сте професионалист. Уверете се, че използвате подходящи думи и фрази, които обикновено се използват във вашата индустрия. Използвайте технически термини само когато е необходимо и ги обяснете ясно, ако не са познати на вашите колеги.

 

Обърнете внимание на езика на тялото

В бизнес средата невербалната комуникация е също толкова важна, колкото и вербалната. Обърнете внимание на езика на тялото, изражението на лицето и тона на гласа си, тъй като те могат да предадат много информация за вашето отношение и намерения. Спазвайте удачна дистанция със събеседниците си, гледайте ги в очите, когато се обръщате към тях, и използвайте подходящи жестове, за да демонстрирате интерес към това, което те казват – например не кръстосвайте ръце, защото изглежда, че нямате доверие на събеседника си или не одобрявате това, което той казва. Помнете, че силното ръкостискане и уверената поза излъчват професионализъм и доверие, а кимането показва активно слушане.

 

Слушайте активно

Активното слушане е ключово умение в комуникацията. Когато общувате с другите, уверете се, че вниманието Ви е насочено към разговора и отговаряте по подходящ начин. Задавайте уточняващи въпроси, обобщавайте казаното и покажете, че разбирате гледната точка на събеседника си. Това ще ви помогне да изградите по-добри взаимоотношения с колегите, клиентите и бизнес партньорите си.

 

Проявявайте уважение и демонстрирайте професионализъм

Във всяка бизнес сфера е важно да проявявате уважение и да показвате професионално отношение когато общувате с другите. Преценете кое може да се възприеме като неуместен коментар и имайте предвид културните различия, които могат да повлияят на възприемането на вашата идея. Използвайте учтив и приятелски тон и показвайте, че цените мнението на другите. Също така, обръщайте се към колегите си с техните имена и показвайте постоянно, че оценявате приноса им към работния процес. Точността и спазването на сроковете са други прояви на професионализъм, които правят силно впечатление.

 

Ефективната комуникация на английски е от решаващо значение в бизнес средата, тъй като може да ви помогне за напредък в кариерата и поддържане на приятна работна атмосфера. Независимо дали говорите с колеги, договаряте сделки с партньори или правите презентация пред клиенти, в днешния бизнес свят способността за свободно общуване на английски е ключова за успеха Ви.

Запишете детето си на открит урок по английски с Джак Хюз

July 4th, 2023|Езиков курс за деца, Промоция, Учители|

IH Sofia ви кани на безплатни демо уроци по английски за деца, където ще ви представим нагледно нашата методология, учебна програма и процес на обучение. Ако се чудите как общуват британските ни преподаватели с децата и как всъщност им обясняват значението на думи и фрази, без да ги превеждат, запишете се още сега:

ДатиНиваЧасОфисУчител
25 септА0.0 17:30 – 18:15бул. Ситняково 39А (срещу Мол Сердика)Линдзи Томпсън
25 септА0.1 - A0.218:30 – 19:15бул. Ситняково 39А (срещу Мол Сердика)Линдзи Томпсън
26 септА0.2 - A0.318:00 – 18:45ул. Брегалница 43 (до метростанция Опълченска)Джак Хюз
27 септА0.0 17:30 – 18:15ул. Ген. Паренсов 39 (център, до Попа)Линдзи Томпсън
27 септА0.1 - A0.2 18:30 – 19:15ул. Ген. Паренсов 39 (център, до Попа)Линдзи Томпсън

Офертата важи само за нови клиенти и е с предварително записване.

  • Офис 1: бул. Ситняково 39А – M: 0890 291 111 / 0898 365 026
  • Офис 2: ул. Брегалница 43 – M: 0892 414 994
  • Офис 3: ул. Генерал Паренсов 39: – M: 0899 937 129

СТАРТ на детските английски курсове: 30 септември 2023г.

Очакваме ви!
International House Sofia
www.ihsofia.bg

#ihsofia #openlessons #britishteachers

Go to Top