Други чужди езици

Ако искате да изучавате чужд език с квалифициран преподавател, носител на езика, то ние ви предлагаме точно това. Преподавателите по немски, испански, италиански, френски и руски ще ви помогнат да развиете и подобрите уменията си във всички 4 аспекта – писане, четене, слушане и говорене.

  • Придобиване и оформяне на акцент, гладкост на изказа и по-автентично звучене.
  • Акцентиране върху граматиката и обогатяване на речниковия запас.
  • Умението да използвате езика самостоятелно в многобройни практически ситуации.
  • Всички нива - от А1 начинаещи до С1 напреднали; в група или индивидуални уроци.

Часовете са предизвикателни и забавни. Чрез ролеви игри и практически задачи вие ще започнете да общувате на изучавания език много по-свободно и по-бързо.

Всеки курс по чужд език е с продължителност 40 астрономически часа (т.е. 60 учебни часа) и покрива половината от даденото ниво, съгласно Общоприетата Европейска Рамка.

Като наши клиенти и курсисти вие получавате и неограничен достъп (24/7) до системата ни за онлайн управление на курсовете Amber. Там ще намерите детайлна академична и финансова информация, свързана с езиковото ви обучение при нас.

Преподавателите ни са опитни и квалифицирани носители на съответния чужд език. Те прилагат различни практики, за да направят изучаването на езика забавно и динамично още от първия допир с него.

Вашите преподаватели използват съвременни учебници, материали и разнообразни групови дейности, които ви ангажират по увлекателен начин. Курсовете се провеждат в модерни учебни зали, а групите са малки.

Като част от международна мрежа езикови училища International House World Organisation, ние поддържаме високи стандарти в езиковото обучение. Учителите биват оценявани ежемесечно и ежегодно преминават допълнителни курсове за продължаване на професионалното си развитие.

Английски за деца
Испански за деца
Немски за деца
Английски за възрастни
Испански за възрастни
Немски за възрастни

Международни стандарти

Като член на нашето международно езиково семейство, вие можете да се възползвате от програмите за обучение в чужбина, както и от различните предложения за езикови курсове, изготвени персонално за вас от International House World Organisation.

Клиентите за нас

I would recommend IH Sofia to everyone looking for high quality training.
,, AstraZeneca
Мисля че училището е страхотно, учителите са невероятни професионалисти. Много съм доволна от избора си да уча италиански в International House. Учителката ми мартина е изключително любезна, приятелски настроена и спокойна. Винаги се поставя на мое място и ми дава добри съвети. В близко бъдеще възнамерявам да изпратя и дъщеря си на уроци по италиански с Мартина. Искам да благодаря и на Милена за препоръката на IH Sofia.
Адриана, 121 Italian student

Нашите учители за курса

German is among the top ten languages in the world. More than 105 million people speak German as their native language and around 185 million people speak it in total. Germany has one of the strongest economies in the world, which makes the German language very attractive from a professional point of view. However, learning German is more than only learning a language: it broadens horizons and open doors for many opportunities in the future. And by the way: Learning German is not as difficult as it seems :)
Who doesn’t love the sound of the Italian language and the idea of “la dolce vita”, the sweet life? Italian is an appreciated and recognized language and has an increasing demand in Bulgaria. People want to learn the Language for personal reasons, others want to use it for their professional development. Moreover, many Italians chose this country for business and living, so why not learn the language?
Свържете се с нас!